Rivitalizimi urban i qendrës dhe restaurimi i kalldrëmeve të Lukovës

Autoriteti kontraktues: Himara city hall
Viti: 2016-2017
Vlera: 84 million lek