Kush jemi

Mbrojtja e monumenteve te Trashegimise Kulturore dhe te Arkitektures se Banesave Tradicionale ka si qellim kryesor: Mbrojtjen e monumenteve te trashegimise kulturore, mbrojtjen e monumenteve te arkitektures te trashegimise e arkitektures te banesave tradicionale, te kalldremeve dhe te entiteteve ne qytetet, fshatrat dhe zonat e tjera te vendit me punime restaurimi, krijimin dhe nxitjen e projekteve zhvillimore per zonat e pa zhvilluara. Promovimi i vlerave dhe traditave e trashegimise kulturore te vendit. Nxitja, afrimi dhe avancimi i bashkepunimit mes kulturave te ndryshme dhe trashegimise se vendit. Botimet e librave dhe ekspozitave qe lidhen me trashegimine kulturore. Stimulimi i nxenesve dhe studenteve te talentuar nepermjet dhenies se bursave. Ndihma per moshen e trete, femijet dhe familjet ne nevoje. Te promovoje jeten kulturore dhe fetare si dhe te ruaj traditen qytetare ne Shqiperi.

Bordi i drejtoreve

Nikolla Rondo

Themelues, Drejtor

Sokrat Kreku

Sekretar i pergjithshem

Leonard Hysi

anetar

Joana Rondo

anetar

Edmont Rumani

anetar