Restaurimi qendres, kalldremeve dhe banesave tradicionale Pilur

Autoriteti kontraktues: Bashkia Himare
Viti: 2015-2016
Vlera: 26 milion lek