Restaurimi qendres, kalldremeve dhe banesave tradicionale Kudhes

Autoriteti kontraktues: Bashkia Himare
Viti: 2015-2016
Vlera: 80 milion lek