Restaurimi qendres, kalldremeve dhe banesave tradicionale Kudhes

autoriteti kontraktuesBashkia Himare
Viti2015-2016
Vlera80 milion lek